Een klinisch onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van efzofitimod, een intraveneus geneesmiddel voor de behandeling van pulmonale sarcoïdose

Kom meer te weten

Over pulmonale sarcoïdose

Sarcoïdose is een ontstekingsziekte met onbekende oorzaak, die wordt gekenmerkt door de vorming van granulomen (klompjes ontstekingscellen) in een of meer organen in het lichaam. Sarcoïdose treft mensen van alle leeftijden en de diagnose wordt meestal gesteld tussen de leeftijd van 20 en 39 jaar. Wereldwijd leven momenteel ongeveer 1,2 miljoen mensen met sarcoïdose. Sarcoïdose kan in elk orgaan van het lichaam voorkomen, maar tast bij meer dan 90% van de patiënten de longen aan. Sarcoïdose in de longen wordt pulmonale sarcoïdose genoemd. De prognose voor patiënten met pulmonale sarcoïdose varieert van goedaardig en genezend zonder behandeling tot chronische, progressieve ziekte. Chronische, onopgeloste ontsteking in de longen kan leiden tot littekenvorming (fibrose) die het longweefsel blijvend beschadigt en kan leiden tot longfalen en overlijden. De huidige standaardbehandeling voor patiënten met pulmonale sarcoïdose bestaat uit behandeling met corticosteroïden en andere behandelingen die de werking van het afweersysteem onderdrukken waarvan de werkzaamheid beperkt is aangetoond en die ernstige bijwerkingen op lange termijn kunnen hebben. Er is behoefte aan nieuwe behandelingsmogelijkheden voor sarcoïdosepatiënten met progressieve ziekte.

About The efzo-fit

Over het EFZO-FITTM -onderzoek en efzofitimod

Efzofitimod wordt getest voor de behandeling van pulmonale sarcoïdose. In dit onderzoek wordt getest of efzofitimod mensen in staat stelt de dosis steroïden die zij voor de behandeling van hun ziekte gebruiken te verlagen, terwijl de symptomen onder controle blijven en de longfunctie behouden blijft.

Efzofitimod is een eiwit dat kan helpen de ontsteking in de longen te verminderen. Ontsteking is een woord dat wordt gebruikt om een reactie in de lichaamsweefsels te beschrijven die gepaard gaat met een toename van immuuncellen (witte bloedcellen). In dieronderzoeken bleek efzofitimod de door ontsteking veroorzaakte longaandoening te verbeteren en de blijvende littekenvorming die als gevolg daarvan kan ontstaan, te verminderen. Door de chronische ontsteking van de longen aan te pakken, kan efzofitimod helpen de symptomen te verbeteren, blijvende longschade te voorkomen en de longfunctie te behouden bij mensen met pulmonale sarcoïdose. Efzofitimod geeft patiënten mogelijk ook de mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van andere geneesmiddelen voor pulmonale sarcoïdose die ongewenste bijwerkingen kunnen hebben. Efzofitimod is een experimenteel geneesmiddel dat niet is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) of een andere regelgevende instantie wereldwijd voor de behandeling van welke aandoening dan ook.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling voor pulmonale sarcoïdose, kunt u overwegen deel te nemen aan het EFZO-FITTM-onderzoek. U kunt in aanmerking komen voor deelname als u voldoet aan het volgende:

  • u bent tussen de 18 en 75 jaar,
  • u heeft ten minste 6 maanden pulmonale sarcoïdose en heeft momenteel symptomen,
  • uw lichaamsgewicht is tussen de 40 kg en 160 kg,
  • u hebt gedurende ten minste 3 maanden een behandeling met orale corticosteroïden ondergaan (met dezelfde dosis steroïden tussen 7,5 en 25 mg/dag gedurende ten minste 4 weken),
  • u bent bereid en in staat om te proberen geleidelijk te stoppen met het innemen van orale corticosteroïden tijdens het onderzoek,
  • u bent bereid om de vereiste onderzoeksbezoeken bij te wonen en testen te doen tijdens de duur van het onderzoek (ongeveer 1 jaar).

Er zullen aanvullende criteria worden gehanteerd om te bepalen of u in aanmerking komt voor het EFZO-FITTM-onderzoek.

Als u geïnteresseerd bent om gecontacteerd te worden voor dit onderzoek, kunt u overwegen een e-mail te sturen naar efzofit@cssienroll.com om een telefonische afspraak te maken om het onderzoek te bespreken.

Overzicht deelname EFZO-FITTM

Deelnemers die in aanmerking komen en die zich met succes voor dit onderzoek hebben ingeschreven, krijgen maandelijks een dosis, intraveneus (IV) toegediend, van ofwel efzofitimod (het onderzoeksmiddel) ofwel een placebo (dat lijkt op efzofitimod maar geen efzofitimod of enig ander geneesmiddel bevat). Deelname aan dit onderzoek houdt in totaal 15 bezoeken in gedurende een periode van maximaal 56 weken.

Deelnemers die in aanmerking komen ontvangen onderzoeksgerelateerde zorg en onderzoeksbehandeling zonder kosten, met inbegrip van een reiskostenvergoeding.