PRIVACYVERKLARING ONDERZOEK EFZO-FIT

Laatst bijgewerkt: 26 september 2023

Bedankt dat u ervoor heeft gekozen deel uit te maken van onze gemeenschap bij Clinical Consulting Services, LLC, actief onder de naam CCS ("CCS", "wij", "ons", "onze"). We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via dpo@cssienroll.com.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Europees Vertegenwoordiger: Conform artikel 27 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft CCS het Europees Bureau voor Gegevensbescherming (EDPO) aangesteld als haar AVG-vertegenwoordiger in de EU. U kunt contact opnemen met EDPO over zaken die betrekking hebben op de AVG:

 • door het online aanvraagformulier van EDPO te gebruiken: https://edpo.com/gdpr-data-request/;
 • door te schrijven naar EDPO, Huart Hamoirlaan 71, 1030 Brussel, België.
 • UK General Data Protection Regulation (GDPR) – Vertegenwoordiger VK Overeenkomstig artikel 27 van de UK GDPR heeft CCS EDPO UK Ltd aangesteld als haar UK GDPR-vertegenwoordiger in het VK. U kunt contact opnemen met EDPO UK over zaken die betrekking hebben op de AVG van het VK:
 • door het online aanvraagformulier van EDPO te gebruiken: https://edpo.com/uk-gdpr-data-request/;
 • door te schrijven naar EDPO UK, 8 Northumberland Avenue, Londen WC2N 5BY, Verenigd Koninkrijk.

Wij stellen het op prijs dat u bij het bezoeken van onze website http://www.efzofit.com (de "Website") en, meer in het algemeen, het gebruiken van een van onze diensten (de "Diensten", waaronder de Website) u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u in verband hiermee hebt. We hopen dat u even de tijd neemt dit aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u het niet eens bent, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Diensten (die, zoals hierboven beschreven, ook onze Website omvatten), evenals alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring aandachtig door, omdat deze u helpt te begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

A. Het onderzoek Efzo-fit

B. Algemene privacyverklaring van CCS

A. Het onderzoek EFZO-FIT™

aTyr Pharma, Inc. (“aTyr”) en haar geautoriseerde verkopers doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren bij de verwerking van gegevens met betrekking tot het gebruik van de website https://www.efzofit.com (de “EFZO-FIT-studiewebsite”). Deze studiespecifieke website is gewijd aan de werving van patiënten. CCS is de partij die verantwoordelijk is voor het maken van de EFZO-FIT-studiewebsite en zal secundaire screening uitvoeren in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk voor patiënten die vanaf de EFZO-FIT-studiewebsite naar klinische onderzoekslocaties worden verwezen. CCS verwerkt daarom uw persoonsgegevens als Verwerker namens aTyr (als Opdrachtgever van het EFZO-FIT onderzoek) voor dit specifieke doel.

Houd er rekening mee dat alleen de hieronder vermelde verwerking wordt uitgevoerd door aTyr als Verwerkingsverantwoordelijke. Voor andere activiteiten, zoals het gebruik van cookies op de website, wordt CSS beschouwd als de enige Verwerkingsverantwoordelijke, zoals uitgelegd in de Algemene Privacyverklaring.

1. Wie is aTyr Pharma?

De missie van aTyr is het vertalen van bevindingen van zijn tRNA-synthetaseplatform naar nieuwe therapieën voor fibrose, ontsteking en kanker. Efzofitimod is een baanbrekend biologisch geneesmiddel op basis van een natuurlijk voorkomende, in longweefsel verrijkte splitsingsvariant van histidyl-tRNA-synthetase (HARS) die downregulatie van de immuunrespons bewerkstelligt via selectieve modulatie van neuropiline-2 (NRP2). aTyr ontwikkelt efzofitimod als een potentiële ziektemodificerende therapie voor patiënten met interstitiële longziekte (ILD), een groep zeldzame immuungemedieerde aandoeningen die progressieve fibrose van de long kunnen veroorzaken. De belangrijkste indicatie van efzofitimod is pulmonale sarcoïdose, de meest voorkomende vorm van ILD. aTyr onderzoekt momenteel efzofitimod bij patiënten met pulmonale sarcoïdose in een wereldwijde fase 3-studie bekend als EFZO-FIT™.

DPR-gegevens:

atyr.dpr.EU@mydata-trust.info

aTyr.dpr.uk@mydata-trust.info

DPO-gegevens:

aTyr.dpo@mydata-trust.info

2. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wat voor soort gegevens zullen worden verzameld? Voor welke doeleinden? Op welke rechtsgrondslag? Bewaringstermijn
Uw antwoorden op vragen over de gezondheidsstatus, uw naam en contactgegevens. Werving van patiënten in het kader van het onderzoek EFZO-fit door middel van een pre-screening-vragenlijst. De vragenlijst zal later door een arts worden beoordeeld om vast te stellen of u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. Expliciete toestemming 2 jaar

B. Algemene privacyverklaring van CSSi

1. Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Samengevat: we verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

Persoonlijke informatie die door u is verstrekt. We verzamelen namen, telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen, contactvoorkeuren, gezondheidsinformatie en andere soortgelijke informatie.

Op sommige Website-pagina's en Apps kunt u zich registreren om informatie op maat te ontvangen. Deze informatie wordt over het algemeen verzameld op 'Contact'-formulieren waar u ervoor kunt kiezen dat CCS contact met u opneemt. De persoonlijke informatie die in deze gevallen wordt verzameld, omvat uw naam, aanspreektitel, bedrijf, adres en contactgegevens en e-mailadres.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

Samengevat: sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de website bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet direct uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze website te behouden en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

Log- en gebruiksgegevens.Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de website (zoals de datum-/tijdstempels die verband houden met uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel 'crashdumps' genoemd) en hardware-instellingen).

Apparaatgegevens.We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie-informatie.

Locatiegegevens.We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest u af te melden, u mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde aspecten van de diensten.

Daarnaast verzamelen we wel gegevens via socialemediakanalen zoals Twitter, Facebook en YouTube, maar dit is beperkt tot geaggregeerde gegevens voor statistische analyse. ALS er gegevens zijn verzameld in samenhang met een klinisch onderzoek, worden deze alleen gebruikt met toestemming van de proefpersoon en met het uitdrukkelijke doel deel te nemen aan een klinisch onderzoek, en worden deze op verzoek vernietigd.

2. Hoe gebruiken we uw informatie?

Samengevat: we verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of uw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie die via onze website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om met uw toestemming een contract met u aan te gaan of uit te voeren, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven naast elk hieronder vermeld doel de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren.

Onderzoekers, leden van het onderzoeksteam op de klinische locatie en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (HCP's)

We verzamelen de namen, contactgegevens en professionele informatie van onderzoekers van (klinische) onderzoeken en andere HCP's met als doel de geschiktheid te identificeren en te beoordelen om te helpen bij klinische onderzoeken en wetenschappelijk onderzoek en om diensten te verlenen. We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u via onze websites interesse toont of registreert om deel te nemen aan een onderzoek, en ook, direct of indirect, uit openbaar beschikbare bronnen, zoals websites, directory's en branchenetwerken etc. Voor meer informatie over onze verzamelingsactiviteiten en het gebruik van persoonlijke informatie via onze websites verwijzen wij u naar"Websitebezoekers en gebruikers van mobiele applicaties". Als u vervolgens deelneemt aan een klinisch of wetenschappelijk onderzoek dat door CCS wordt beheerd of waaraan diensten worden verleend, verzamelen we ook informatie met betrekking tot de betrokkenheid en prestaties van zorgverleners. Meer informatie is hier beschikbaar in onze Kennisgeving van gegevensbescherming van de website en ons Toestemmingsformulier.

Deelnemers aan onderzoeken die worden gesponsord door CCS-klanten

CCS is een wereldwijde organisatie voor patiëntenwerving die diensten levert ter ondersteuning van de klinische onderzoeken en medisch wetenschappelijk onderzoek van sponsors of CRO's. Afhankelijk van de Wervingsdiensten die CCS levert aan een Sponsor of CRO verwerken wij persoonlijke gegevens met betrekking tot onderzoeksdeelnemers namens onze Sponsors en in overeenstemming met contracten met en instructies van de Sponsor. CCS kan ook, voor zover nodig, persoonlijke gegevens verwerken met betrekking tot echtgenoten, partners, verzorgers en familieleden van onderzoeksdeelnemers als deze betrokken zijn bij de deelname van de deelnemers aan een onderzoek, bijvoorbeeld ouders die betrokken zijn bij de besluitvorming over deelnemende kinderen of echtgenoten betrokken bij de zorg voor een wilsonbekwame deelnemer.

Met betrekking tot de levering door CCS van patiëntenwervingsdiensten aan sponsors, heeft de sponsor de controle over hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en is deze als zodanig de "Verwerkingsverantwoordelijke", en CCS is een "Gegevensverwerker". De rol van CCS als Verwerker kan de overdracht omvatten van dergelijke persoonlijke informatie aan de betreffende Sponsor, zijn gelieerde ondernemingen, zakenpartners en externe dienstverleners die diensten in verband met het onderzoek uitvoeren.

De doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens van onderzoek deelnemers door sponsors en CCS zullen worden gebruikt, zijn afhankelijk van de aard van het onderzoek van de Sponsor en zullen worden behandeld in onderzoeksspecifieke documentatie en in het bijzonder in toestemmingsdocumentatie van onderzoeksdeelnemers die voorafgaand aan deelname aan een onderzoek wordt beoordeeld. Daarom moeten onderzoeksdeelnemers die documentatie raadplegen om te begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens in verband met een onderzoek worden verwerkt. Om een algemeen overzicht te geven, worden persoonlijke gegevens doorgaans verwerkt om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan een onderzoek, om het onderzoek te beheren, om het onderzoek te volgen, om gegevens te analyseren om de algehele veiligheid en effectiviteit te beoordelen van de therapie die het onderwerp is van het onderzoek, en het trekken van conclusies met betrekking tot de effectiviteit en levensvatbaarheid van de therapie die het onderwerp van het onderzoek is.

De methode die we zullen gebruiken om deze gegevens te verkrijgen, is via onze onderzoeksscreeners die deel uitmaken van de onderzoekswebsite. Daarnaast kunnen we informatie verkrijgen via zorgevenementen die worden georganiseerd om informatie over dit onderzoek te verspreiden.

Deelnemers aan CCS-patiëntendatabases

Bepaalde CCS-diensten omvatten de ontwikkeling en het onderhoud van databases van personen die mogelijk in aanmerking komen voor en mogelijk willen deelnemen aan klinisch en wetenschappelijk onderzoek ("Patient Recruitment Databases") beheerd door Sponsors. Zodra een persoon is geregistreerd in de CCS-databases voor patiëntenwerving, kan CCS als Verwerkingsverantwoordelijke contact met hen opnemen voor verdere screening en mogelijk doorverwijzen naar mogelijk geschikt klinisch of wetenschappelijk onderzoek dat overeenkomt met hun medische interessegebieden.

Om de gegevens die dergelijke personen in patiëntenwervingsdatabases hebben ingevoerd, te matchen met passend klinisch of wetenschappelijk onderzoek, zal CCS op een 'need to know'-basis geschikte persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de persoon, zoals namen, adressen en contactgegevens, die kunnen worden verzameld op spraakopnamen, evenals gevoelige persoonlijke informatie.

Voorbeelden van gevoelige persoonsgegevens die we verzamelen, zijn:

 • informatie over gezondheidszorg, bijv. lengte en gewicht, lichamelijke en geestelijke gezondheid of aandoeningen, medische dossiers, handicaps;
 • informatie over ras en etniciteit;
 • interessegebieden in medisch onderzoek;
 • genetische gegevens.

Uw persoonlijke informatie kan worden verzameld door deze vrijwillig aan te bieden via een van onze websites of in de context van persoonlijke gesprekken, screening-telefoongesprekken of ontmoetingen met CCS-vertegenwoordigers. Houd er rekening mee dat u door het verstrekken van uw persoonlijke informatie ermee instemt dat een lid van ons team rechtstreeks contact met u opneemt door middel van follow-up met u, inclusief rechtstreeks contact met u opnemen via telefoon of andere middelen, inclusief sms-berichten, en het toevoegen van uw persoonlijke informatie aan onze patiëntenwervingsdatabases.

In dit kader is CCS de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

Gebruik van uw persoonsgegevens.Zoals eerder besproken, is het belangrijkste doel van het verzamelen van persoonsgegevens in databases voor patiëntenwerving het koppelen van patiënten aan geschikte klinische en wetenschappelijke onderzoeksprojecten op basis van de medische interessegebieden van de persoon. Als een persoon met de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld aangeeft deel te willen nemen aan klinisch onderzoek of gebruik te willen maken van nieuwe behandelingen voor de ziekte van Alzheimer of aanverwante symptomen:

 • kan deze contactgegevens en relevante gezondheidsinformatie vrijwillig doorgeven aan CCS voor opname in een Patiëntenwervingsdatabase;
 • Een CCS-klant of -sponsor die nieuwe behandelingen ontwikkelt kan CCS inschakelen om geïnteresseerde potentiële patiënten door te verwijzen die bereid zijn een experimentele behandeling in een gecontroleerde klinische proefomgeving te proberen;
 • Als de criteria om in aanmerking te komen voor het klinisch onderzoek van de CCS-klant of sponsor overeenkomen met de informatie van de persoon die is opgeslagen in onze Patiëntenwervingsdatabase en dit wordt uitgevoerd binnen het geografische bereik, kunnen we contact opnemen met de persoon en deze doorverwijzen naar een geschikte kliniek waar medische screening van mogelijke deelnemers aan klinisch onderzoek wordt uitgevoerd. Houd er rekening mee dat het screeningproces over het algemeen in persoon wordt uitgevoerd en dat u aanvullende persoonlijke informatie aan ons en/of de partijen die het onderzoek beheren moet verstrekken en dat afzonderlijke privacyvoorwaarden van toepassing kunnen zijn op aanvullende persoonlijke informatie die in dat stadium wordt verzameld.

CCS kan uw persoonlijke Informatie gebruiken om te reageren op latere verzoeken die u aan ons doet, en van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke informatie raadplegen om uw behoeften beter te begrijpen en te achterhalen hoe we onze websites, producten en diensten kunnen verbeteren op basis van onze legitieme belangen daarbij. We kunnen uw persoonlijke informatie verrijken of samenvoegen met gegevens die voor dezelfde doeleinden van derden zijn verkregen. Alle andere door u overgedragen informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren (en die daarom geen persoonlijke informatie vormt) kan worden opgenomen in databases die eigendom zijn van en worden onderhouden door CCS. CCS kan ook geanonimiseerde persoonsgegevens gebruiken om algemene statistische analyses uit te voeren ter ondersteuning van patiëntenwerving en soortgelijke analytische doeleinden.

3. Worden uw gegevens met iemand gedeeld?

Samenvatting: We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende categorieën ontvangers:

 • klinische onderzoekslocaties die deelnemen aan het onderzoek EFZO-FIT en het bijbehorende personeel dat aan het onderzoek werkt.

We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:

Toestemming: We mogen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. Voor het inschrijven van patiënten in een onderzoek wordt de door de proefpersonen verstrekte informatie alleen gebruikt na hun toestemming om hun informatie naar de klinische locaties te sturen om te controleren of ze in aanmerking komen voor een klinisch onderzoek.

Legitieme belangen: We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen, waaronder het inschrijven van u voor een klinisch onderzoek op basis van de antwoorden die via het online formulier zijn verstrekt.

Uitvoering van een contract: Wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen, namelijk om te controleren of u in aanmerking komt voor een bepaald onderzoek op basis van de verstrekte antwoorden.

Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (ook als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).

Vitale belangen: We kunnen uw informatie vrijgeven als we denken dat dit noodzakelijk is in het vitale belang van de proefpersoon.

4. Gebruiken we cookies en andere volgtechnologieën?

Samenvatting: We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring. De gebruiker heeft de mogelijkheid alle of sommige cookies te weigeren of alle cookies te accepteren.

5. Worden uw gegevens internationaal overgedragen?

Samenvatting: We kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.

Onze servers staan in de Verenigde Staten. Als u onze website bezoekt van buiten de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat uw informatie kan worden overgedragen aan en opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie "Worden uw gegevens met iemand anders gedeeld?" hierboven), in de Verenigde Staten en andere landen.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, hebben deze landen mogelijk niet noodzakelijkerwijs gegevensbeschermingswetten of andere soortgelijke wetten die even uitgebreid zijn als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie:

We hebben maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie te beschermen, onder meer door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen en tussen ons en onze externe leveranciers. Deze clausules vereisen dat alle ontvangers alle persoonlijke informatie die zij verwerken en afkomstig is uit de EER, beschermen in overeenstemming met de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Onze gegevensverwerkingsovereenkomsten die standaardcontractbepalingen bevatten, kunnen worden verstrekt op aanvraag/zijn hier beschikbaar.We hebben soortgelijke passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE? Voor meer informatie over de soorten persoonsgegevens die Clinical Consulting Services, LLC verzamelt.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE? Om meer te weten te komen over de doeleinden waarvoor Clinical Consulting Services, LLC persoonlijke informatie over u verzamelt en gebruikt.

WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD? Om meer te weten te komen over het type of de identiteit van derden waaraan Clinical Consulting Services, LLC persoonlijke informatie vrijgeeft, en de doeleinden waarvoor we dit doen.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN? Om meer te weten te komen over het recht van personen op toegang tot hun persoonsgegevens.

6. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Samenvatting: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we veilig uw persoonlijke informatie bewaren en deze isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

De bewaartermijn van gegevens is gebaseerd op het doel zoals hieronder uiteengezet:

Werving voor klinisch onderzoek:

 • Informatie over u wordt door de Sponsor bewaard gedurende ten minste 25 jaar nadat het onderzoeksrapport beschikbaar is, of langer indien wettelijk vereist. Na afloop van deze periode worden deze gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Geaggregeerde gegevens:

 • Geaggregeerde gegevens verzameld via andere sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube zijn gebaseerd op hun bewaarbeleid. We kunnen samengevatte geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens downloaden voor analyse.

Cookie-gegevens

 • Raadpleeg ons cookiebeleid.

7. Hoe houden we uw informatie veilig?

Samenvatting: We streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd. We kunnen dus niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere niet-geautoriseerde derden niet in staat zullen zijn onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze website op eigen risico. U moet alleen toegang verkrijgen tot de Website binnen een beveiligde omgeving.

8. Verzamelen we informatie van minderjarigen?

Samenvatting: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen deze aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar. Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Website door een dergelijke minderjarige. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via dpo@cssienroll.com.

9. Wat zijn uw privacyrechten?

Samenvatting: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonsgegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang tot en een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid waarmee individuen hun persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden kunnen verkrijgen en hergebruiken. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gebruik de onderstaande contactgegevens om een dergelijk verzoek in te dienen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hier hun contactgegevens vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, zijn de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier beschikbaar: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als onderdeel van ons uitgebreide cookiebeleid heeft u de mogelijkheid cookies te selecteren en te weigeren. U krijgt een lijst met cookies en u kunt elke afzonderlijke cookie weigeren. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders tijdens ons websitebezoek, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

10. Bedieningselementen voor Do-Not-Track-functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

11. Hebben inwoners van Californië specifieke privacyrechten?

Samenvatting: Ja, als u inwoner bent van Californië, hebt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook wel bekend als de "Shine The Light"-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe eenmaal per jaar gratis informatie op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie die we hebben bekendgemaakt aan derden voor directmarketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij de website hebt, hebt u het recht te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de website plaatst. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk op de website worden weergegeven, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig van al onze systemen worden verwijderd (bijv. back-ups, enz.).

CCPA-privacyverklaring

De California Code of Regulations definieert een "inwoner" als:

(1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor andere dan tijdelijke of voorbijgaande doeleinden en

(2) elke persoon die gevestigd is in de staat Californië en die zich voor een tijdelijk of voorbijgaand doel buiten de staat Californië bevindt.

Alle andere personen worden gedefinieerd als "niet-inwoners".

Als deze definitie van "inwoner" op u van toepassing is, moeten wij ons houden aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen we?

We hebben in de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

Categorie

Voorbeelden

Verzameld

A. Identificatoren

Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoon- of mobiel contactnummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam

JA

B. Categorieën van persoonlijke informatie vermeld in het California Customer Records-statuut

Naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie

JA

C. Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving

Geslacht en geboortedatum

JA

D. Commerciële informatie

Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële details en betalingsinformatie

NEE

E. Biometrische informatie

Vingerafdrukken en stemafdrukken

NEE

F. Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit

Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties

JA

G. Geolocatiegegevens

Apparaatlocatie

NEE

H. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie

Afbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen gemaakt in verband met onze bedrijfsactiviteiten

NEE

I. Beroeps- of werkgerelateerde informatie

Zakelijke contactgegevens om u onze diensten op zakelijk niveau te kunnen leveren, functietitel, arbeidsverleden en beroepskwalificaties als u bij ons solliciteert

NEE

J. Onderwijsinformatie

Studentendossiers en administratieve informatie

NEE

K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie

Gevolgtrekkingen getrokken uit de hierboven vermelde verzamelde persoonlijke informatie om een profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon

NEE

We kunnen ook andere persoonlijke informatie verzamelen buiten deze categorieën gevallen waarin u persoonlijk, online of per telefoon of post met ons communiceert in de context van:

 • hulp ontvangen via onze klantenservicekanalen;
 • deelname aan klantonderzoeken of prijsvragen; en
 • vergemakkelijking van de levering van onze diensten en om te reageren op uw vragen.
Hoe gebruiken en delen we uw persoonsgegevens?

Meer informatie over onze praktijken voor het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op privacy@cssienroll.com, of door de contactgegevens onderaan dit document te raadplegen.

Als u een gemachtigde vertegenwoordiger gebruikt om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunnen we een verzoek weigeren als de gemachtigde vertegenwoordiger geen bewijs overlegt dat deze geldig gemachtigd is om namens u te handelen.

Worden uw gegevens met iemand anders gedeeld?

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan onze dienstverleners op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke dienstverlener. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als "verkopen" van uw persoonsgegevens.

Clinical Consulting Services, LLC heeft in de voorgaande 12 maanden geen persoonlijke informatie aan derden bekendgemaakt of verkocht voor zakelijke of commerciële doeleinden. Clinical Consulting Services, LLC zal in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Recht om verwijdering van de gegevens te vragen - Verzoek om verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u ons vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen we uw verzoek respecteren en uw persoonsgegevens verwijderen, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting , onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of enige verwerking die vereist kan zijn ter bescherming tegen illegale activiteiten.

Recht om geïnformeerd te worden - Verzoek om te weten

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u het recht om te weten:

 • of we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken;
 • de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen;
 • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt;
 • of we uw persoonsgegevens aan derden verkopen;
 • de categorieën persoonsgegevens die we hebben verkocht of openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden;
 • de categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens zijn verkocht of bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden; en
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonsgegevens.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die is geanonimiseerd, als reactie op een verzoek van een consument of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een verzoek van een consument te verifiëren.

Recht op non-discriminatie voor de uitoefening van de privacyrechten van een consument

We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Verificatieproces

Na ontvangst van uw verzoek moeten we uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent als over wie we de informatie in ons systeem hebben. Deze verificatie-inspanningen vereisen dat we u vragen informatie te verstrekken, zodat we deze kunnen matchen met informatie die u ons eerder hebt verstrekt. Afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld vragen bepaalde informatie te verstrekken, zodat we de door u verstrekte informatie kunnen matchen met de informatie die we al in ons bestand hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (zoals e-mail) die u eerder aan ons hebt verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken als de omstandigheden dit vereisen.

We zullen de persoonlijke informatie die in uw verzoek is verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen te verifiëren. Voor zover mogelijk zullen we vermijden aanvullende informatie van u te vragen voor verificatiedoeleinden. Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren op basis van de informatie die al door ons wordt bijgehouden, kunnen we u vragen aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor veiligheids- of fraudepreventiedoeleinden. We zullen dergelijke extra verstrekte informatie verwijderen zodra we klaar zijn met uw verificatie.

Andere privacyrechten
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U kunt vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of niet langer relevant zijn, of vragen om beperking van de verwerking van de gegevens.
 • U kunt een geautoriseerde vertegenwoordiger aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA. We kunnen een verzoek weigeren van een gemachtigde vertegenwoordiger die geen bewijs overlegt dat deze geldig gemachtigd is namens u te handelen in overeenstemming met de CCPA.
 • U kunt vragen u af te melden voor toekomstige verkoop van uw persoonsgegevens aan derden. Na ontvangst van een verzoek tot opt-out zullen we zo snel mogelijk op het verzoek reageren, maar niet later dan 15 dagen vanaf de datum van indiening van het verzoek.
 • Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@cssienroll.com, of door de contactgegevens onderaan dit document te raadplegen. Als u een klacht hebt over hoe wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag van u.

12. Wordt deze kennisgeving herzien?

Samenvatting: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte herzieningsdatum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze kennisgeving?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (FG), via het e-mailadres dpo@cssienroll.com, telefonisch op +1 866.277.4888, of per post naar:

Clinical Consulting Services, LLC

Functionaris voor gegevensbescherming
1099 Winterson Road, Suite 136
Linthicum, MD 21090
Verenigde Staten

14. Hoe kunt u de gegevens die we van u verzamelen bekijken, bijwerken of verwijderen?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in sommige omstandigheden te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonsgegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, dient u een aanvraagformulier in door hier te klikken. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.